Khay niêm phong máy

Loạt máy niêm phong khay và máy niêm phong cốc

Khay niêm phong là loại máy đóng gói niêm phong phần trên của hộp nhựa bằng một cuộn phim in hoặc không có tấm phim in. Các thùng chứa bao gồm khay và cốc có hình dạng bất kỳ (hình chữ nhật, hình vuông, tròn hoặc hộp chứa có hình dạng hỗn hợp của các ngăn).

Máy niêm phong khay của chúng tôi là phiên bản đơn giản hóa của Máy đóng gói không khí sửa đổi MAP.

Tiểu mục