Giải pháp đóng gói rau quả

Máy đóng gói KANGBEITE cho rau và trái cây được thiết kế linh hoạt cho các yêu cầu đầu ra bao bì khác nhau.

Các giải pháp đóng gói rau quả thường liên quan đến bao bì không khí biến đổi MAP, đây là cách hiệu quả nhất để giữ cho chúng tươi, gói chân không phù hợp với một số loại sản phẩm rau quả.