Liên Hệ

Hãy hoàn thành mẫu đơn dưới dây. Để truy cập nhà máy của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết lịch trình của bạn và kiểm tra bản đồ dưới đây để biết địa chỉ chi tiết của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đón bạn tại sân bay Thanh Đảo.

    THÔNG TIN LIÊN LẠC

    Quét để thêm Wechat

    máy đóng gói